Փնտրել

Ռաֆայել Պատկանյանի երկերի էլեկտրոնային համաբարբառում ընդգրկված են հեղինակի բանաստեղծությունները, պոեմները, հոդվածները, հուշերը, ճառերը, նա­մակները։

 

Ըստ http://grahavak3.blogspot.com կայքի աղբյուրների՝

Գամառ-Քաթիպա, Ազգային երգարան հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1857
 Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց, Ս. Պետերբուրգ, 1863
Գամառ-Քաթիպա, Բանաստեղծութիւնք, Մոսկուա, 1864
Ռ. Պ., Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած, Ս. Պետերբուրգ, 1870
Գամառ-Քաթիպա, Մանկական երգեր, Թիֆլիզ, 1880
 Երկասիրութիւններ, հատոր երրորդ (Նոր-Նախիջևանի հրատարակութիւն), Ռոստով Տօնի վերայ, 1904
 Երկեր, Երևան, 1980. կամ այստեղ
 Բանաստեղծություններ և պոեմներ (էլ. տեքստ)
 Մանկական բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
 Հոդվածներ, Հուշեր, Ճառեր և նամակներ (էլ. տեքստ)
 Բանաստեղծություններ (էլ. տեքստ)
 Արձակ երկեր (էլ. տեքստ)
 Որոշ գործեր (էլ. տեքստ)
 Զանազան գործեր (էլ. տեքստ)
Poems in English translation. Որոշ բանաստեղծությունների անգլերեն թարգմանություններ (էլ. տեքստ)
 Վարդապետարան Հայաստանի ազատութեան. կամ այստեղ


Երկեր