Փնտրել

Ներբեռնել բնագրային համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակը`

Աբրահամու Խոստովանողի «Վկայք Արեւելից» (Ե., concordance.am, 2019, կազմող` Հ. Ա. Հովհաննիսյան)


Երկեր